Declaration of Compliance   

För fordonsindustrin: IMDS-klassificerade

Fordonsindustrin har tagit fram ett materialdatasystem IMDS (International Material Data System). IMDS är en global standard som används av så gott som alla biltillverkare. Biltillverkarnas underleverantörer inrapporterar alla de ämnen de använder i sina komponenter, och materialet blir därmed analyserat och arkiverat, så att biltillverkaren får en fullständig bild över de i bilen ingående ämnena.

 

Nordic Plastics Group´s samtliga material som hanteras i tillverkningsprocedurer är nu spårbara i detta system.