Declaration of Compliance   

Integritetspolicy – bevakning

Följande information gäller dig som besöker Nordic Plastics Groups (organisationsnummer: 556219-0818, nedan “företaget”, “vi”) anläggning(-ar). Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som beskrivs nedan.

 

Vi använder kameror för att övervaka företagets anläggningar, och ifall du besöker våra anläggningar kommer personuppgifter i form av videoinspelningar att sparas. Ändamålet med detta är att förebygga brott och underlätta brotts- eller andra typer av utredningar. Personuppgifterna behandlas inte för något annat ändamål.

 

Ifall du inte vill att sådana personuppgifter ska sparas kan du inte heller besöka våra anläggningar.

 

För att uppfylla ändamålet kan företaget utnyttja externa leverantörer av till exempelvis videobevakningssystem och datalagringstjänster till vilka personuppgifterna i sådana fall kan överföras. Sådana leverantörer ska iaktta gällande lagstiftning för att behandla personuppgifterna på ett lagenligt sätt.

 

Personuppgifterna nämnda i denna policy sparas i 30 dagar efter insamlingsdatum. Därefter raderas dessa. Personuppgifterna kan dock sparas under en längre period ifall detta är nödvändigt för brotts- eller andra typer av utredningar. I sistnämnda fall sparas personuppgifterna tills ärendet avslutats. I dessa fall kan personuppgifterna även lämnas till brottsutredande myndighet.

 

Företaget har vid sin intresseavvägning avgjort att personuppgifterna får behandlas då ändamålet gynnar samtliga våra kunder, inklusive dig.

 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du:

 

  1. Rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information om hur dessa behandlas (artikel 15), vilket framgår av denna policy.
  2. Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, så kallad “rätt till rättelse”. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter (artikel 16).
  3. Rätt, att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade (artikel 17).
  4. Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter (artikel 18).
  5. Rätt att få ut dina personuppgifter (“dataportabilitet”) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även, under vissa omständigheter, rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta (artikel 20).
  6. Rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter (artikel 21).

 

Här hittar du den aktuella Dataskyddsförordningen.

 

För frågor om vår behandling av personuppgifter, skicka ett mejl till info@npgroup.se.

 

Ifall du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt skall du vända dig till Datainspektionen.