Declaration of Compliance   

Betalnings- och Bankuppgifter

Betalningsvillkor:          30 dagar netto (beroende av utfall                                                  kreditupplysning).

VAT-nr:                            SE556219081801

Bankgiro:                        848-3877

Bankkonto:                     5501-1077284

Bank:                               SEB

Swift Code:                     ESSESESS

IBAN (betalning i SEK): SE09 5000 0000 0550 1107 7284

IBAN (betalning i EUR): SE42 5000 0000 0593 0825 8558