Declaration of Compliance   

Kvalitet och Miljö

Med Nordic Plastics Group kan du känna dig trygg. Vi arbetar strikt efter en kvalitets- och miljöpolicy och som en av de ledande leverantörerna av bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast till industrin är vårt företag och dess medarbetare alltid uppdaterade för att uppfylla de högt ställda krav våra kunder ställer på såväl produktionsanläggning, produktionsprocess, dokumentation, kvalitet och leveransprecision, som på arbetsmiljö och etik.

 

Policyn innebär också att vi arbetar aktivt för minimal påverkan på såväl den interna som externa miljön. Återvinning är en viktig miljöaspekt och vi strävar efter att återvinna i så stor utsträckning som möjligt. Vårt aktiva arbete har lagt grunden för en kostnadseffektiv produktion med minskad påverkan på miljö och natur.

 

Nordic Plastics Group är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.