Declaration of Compliance   

5S Metoden

För att ständigt förbättra vår effektivitet, konkurrenskraft och arbetsmiljö arbetar vår produktion enligt 5S-metoden (Sortera-Systematisera-Städa-Standardisera-Se till).

 

Förhållningssättet innebär att vi hela tiden aktivt arbetar med att hålla en god ordning så att våra processer kan fungera så optimalt som möjligt samt att vi kan leverera önskad kvalitet. I vårt dagliga arbete söker vi orsaker till störningar för att därefter åtgärda grundproblemen.