Declaration of Compliance   

Certifikat och DoC

Många gånger har företag som verkar inom livsmedels- och medicinbranschen ett ansvar att säkerställa att den plast man använder sig av i sina produkter eller i sin produktion är livsmedels- eller medicin godkänd (s.k. Foodgrade respektive Medicalgrade), att halvfabrikatet kan spåras till producenten (s.k. Spårbarhet) och att tillverkningen och personalens kompetens hos leverantören följer uppsatt regelverk (Good Manufacturing Practice – GMP).
Att en produkt blir producerad enligt specifikation samt att tydlig och korrekt dokumentation medföljer vid offert-, order- och leveranstillfälle, ställer krav på att leverantören har tydliga och effektiva produktions- och administrativa rutiner. Nordic Plastics Group arbetar med säkra produktionsprocesser och kan erbjuda kundunika lösningar så att du som kund får en såväl effektiv administrativ process som en kontinuerligt hög kvalitet på de detaljer som levereras. För mer information är du välkommen att kontakta oss.
Som kund hos Nordic Plastics Group finner du aktuella ”Declaration of Compliance” (DoC) dokument för dina plasthalvfabrikat på vår hemsida. Efter att du har köpt en produkt av oss för vilken du även önskar DoC dokument kan du enkelt ladda ned dokumentet genom att logga in på ”Declaration of Compliance” (du finner länken längst upp till höger på hemsidan). Därefter kommer vi löpande att meddela dig via e-post om förändringar skulle ske i DoC dokumentationen i enlighet med fastställda direktiv inom området.  Innan du loggar in enligt ovan behöver du ha tillgång till ”Material ID” för plasthalvfabrikatet. Detta erhåller du från den Innesäljare som hanterar ditt ärende.

Livsmedelsklassat material (Foodgrade)
Plastdetaljer som är avsedda att komma i direkt- eller indirekt kontakt med livsmedel måste vara tillräckligt inerta så att inte ämnen kan överföras till livsmedlet och därmed utgöra en fara för människors hälsa eller att livsmedlets konsistens ändras. För att säkerställa ovanstående har direktiven (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 10/2011 samt (EG) nr 2023/2006 fastslagits av Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd. För USA finns motsvarande regelverk fastställt av Food and Drug Administration (FDA).

 

Medicinklassat material (Medicalgrade)
För att säkerställa att allmänhetens hälsa inte riskeras i samband med medicinering eller då man är i kontakt med medicinteknisk utrustning har standards för plastmaterial avseende kvalitet, renhet, koncentration och konsistens fastställts av The United States Pharmacopeia (USP). USP har definierat sex plast klasser (USP I-VI). En USP VI godkänd plast förväntas vara bäst biokompatibel och ha en mycket låg toxicitet.