Declaration of Compliance   

Personal och kvalitet

Vår engagerade personal säkerställer att vi kan hålla den kvalitet på produkterna som våra kunder efterfrågar. Många av våra medarbetare har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med bearbetning av plastkomponenter och plasthalvfabrikat. Utvecklingen går dock fort varför företaget kontinuerligt vidareutbildar för att klara av morgondagens krav.

 

För att optimera och samordna företagets resurser på kort sikt genomförs varje arbetsdag DM (Daily Meetings) samt, på veckobasis, Site-möten, där företagets olika avdelningar finns representerade. För att alla medarbetare skall få en tydlig ledning, vara motiverade samt säkerställa att arbetsuppgifter fördelas utifrån tillgänglig resurs arbetar vi i en Teamledarorganisation.