Declaration of Compliance   

REACH och RoHS

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) direktivet är en EU förordning, (EG) nr 1907/2006, som styr produktion och användande av kemikalier.  Målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljön från kemikalier samt att öka konkurrenskraften och innovationen inom kemikalieindustrin inom EU.

 

Nordic Plastics Group importerar plasthalvfabrikat från europeiska leverantörer för vidareförsäljning och bearbetning till plastkomponenter, och m a o tillverkas inte själva plasthalvfabrikatet av oss. Som ansvarstagande leverantör arbetar vi kontinuerligt och målinriktat för att säkerställa att vår del av REACH direktivet uppfylls och att du som kund är informerad och uppdaterad.

 

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) direktivet är en EU förordning, 2002/95/EG, 2011/65/EG, som har till syfte att skydda människors hälsa och miljön genom att minska användningen nedanstående ämnen.

 

  • Kvicksilver (Hg)
  • Kadmium (Cd)
  • Bly (Pb)
  • Sexvärt krom (Cr 6+)
  • Polybromerade bifenyler (PBB) -Flamskyddsmedel
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE) – Flamskyddsmedel

 

Som kund hos Nordic Plastics Group erhåller du, om så önskas, dokumentation över levererat material som bekräftar att detta ligger inom gränsvärdena enligt RoHS direktivet.