Declaration of Compliance   

Standards

Nordic Plastics Group är ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004-certifierade. Våra medarbetare är engagerade och övertygade om att kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete inom företagets olika delar är vägen framåt för såväl hög kundtillfredsställelse, som för effektiv produktion och god lönsamhet för företaget.

 

För att säkerställa såväl kort- som långsiktig kundnöjdhet mäter vi kontinuerligt områden såsom Leveransprecision, Maskinledtider, Produktionssläp, Reklamationer m.m. Vi har även väl fungerande processer för att hantera kundunika krav, t.ex. för PPAP, FAI, Utfallsprov och Mätprotokoll. För att optimera utnyttjandet av vår maskinpark har vi under senare tid implementerat systemverktyget Axxos.

 

Som ett led i miljöarbetet har alla led i vår varuhanteringskedja miljöinventerats, från materialhantering, uppvärmning och belysning till interna och externa transporter med truck och lastbil. Ett antal områden har bedömts vara särskilt viktiga i miljöarbetet och Nordic Plastics Group har fokus på riktlinjer kopplade till dessa områden:

 

  • Vi mäter och övervakar vår miljöpåverkan kontinuerligt
  • Säkerställa hanteringen av kemiska produkter
  • Öka återvinningsgraden av avfall
  • Minska användningen av ändliga resurser genom ett effektivare utnyttjande av dessa