Declaration of Compliance   

Verksamhetspolicy

”Nordic Plastics Group AB prioriterar och förbättrar ständigt sina verksamheter för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet och en varaktigt hållbar miljöutveckling i en för våra anställda och vår omgivning hälsosam miljö.

 

Nordic Plastics Group lagerför, bearbetar och säljer ett brett sortiment av plaster samt driver agentur för försäljning av platsbearbetande maskiner. I vår verksamhet som underleverantör till den nordiska industrin strävar vi efter:

 

att genom ständiga förbättringar, hög teknisk kompetens, medarbetare som värnar både om hög kvalitet och minimal miljöpåverkan, effektiva rutiner och med god lönsamhet för både kunder och det egna företaget rekommendera och leverera produkter med kvalitet som tillfredsställer kundernas krav och behov samt med minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

 

att uppfylla och där det är möjligt, överträffa de krav som ställs på oss i lagar och förordningar samt ställs av kunder och andra intressenter på våra verksamheter.

 

att i våra verksamheter, så långt vi kan, förebygga förorening av vår närmiljö och genom påverkan och utbildning försöka få våra kunder att välja material som innebär en mindre belastning på den globala miljön.

 

att uppmuntra leverantörer, entreprenörer och kunder till att ställa höga kvalitets- och miljökrav på material och processer samt på säkerhet och hälsa så att vi tillsammans kan verka för en hållbar utveckling både för företagen, dess anställda, närområdet och den globala miljön.”