Declaration of Compliance   

Vision och Affärsidé

Vision

”Vår vision är att vara kundens naturliga första val som partner och leverantör av bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast”

 

Affärsidé

”Nordic Plastics Group ska leverera bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast till den nordiska marknaden. Vår kunskap kring material och bearbetningsmetoder hjälper kunden till bästa effektivitet”