Declaration of Compliance   

Formning

Genom att använda sig av vakuumformning och tryckformning av plast kan man idag tillverka mycket tunnväggiga produkter. De flesta plastmaterial för formning finns i släta och narvade ytstrukturer och i tjocklekar mellan 1-10 mm, samt är coextruderingsbara. Materialen är ofta återvinningsbara och kan återanvändas vid nyproduktion eller vid produktion av regenererat material.

 

5 exempel på användningsområden:

 

  • Fordonskomponenter
  • Transport och emballage
  • Hushållsprodukter
  • Skidboxar
  • Transportvagnskåpor

 

De finns många material som kan användas vid formning av plast. De vanligast förekommande är dock nedanstående material:

 

PC – Polykarbonat

PET – Polyetentereftalat

PVC – Polyvinylklorid

PMMA – Polymetylmetakrylat

ABS – Akrylbutadienstyren

PS – Polystyren

 

Produktblad plaster