Declaration of Compliance   

Glid och slit

Användningen av plast som glidelement baseras på gynnsamma friktions- och nötningsegenskaper. Om ytorna är i vila talar man om statisk friktion och om de är i rörelse om dynamisk friktion. Det är omöjligt att ange en exakt och generellt användbar friktionskoefficient (/μ) eftersom denna beror på många olika faktorer som exempelvis:

 

 • Tryck
 • Glidhastighet
 • Temperatur
 • Ytfinhet hos motgående yta
 • Smörjförhållanden
 • Plastens egenskaper m.fl.

 

Då två ytor glider mot varandra uppstår en friktionskraft dels p.g.a. att det uppstår adhesions- eller kohesionskrafter i kontrapunkterna och dels p.g.a. att ojämnheter i det hårdare materialet plöjer genom ytan på det mjukare. Friktionskraftens två olika komponenter är anledningen till att man talar om olika typer av nötning, nämligen avnötning av en jämn yta som glider mot en annan jämn yta utan närvaro av slitpartiklar, samt förslitning av en yta som uppkommer då antingen motytan är väldigt grov eller då det förekommer slitpartiklar, som exempelvis sand eller smuts, mellan ytorna.

 

Det intressanta med att använda sig av plaster i applikationer där glid- och slit egenskaper är viktigt är att man ofta kan använda plaster utan att behöva tillföra smörjmedel, vilket är en stor fördel i de fall som exempelvis detaljen sitter undangömd. Andra fördelar med att använda sig av plast är att konstruktionen ofta blir lättare samt att plasten fungerar som ”toleransutjämnare” genom att den, tack vare sin lite mjukare karaktär, ställer in sig och fjädrar vid piklaster vilket i regel sparar hela konstruktionen. Trots att plaster ofta kan användas utan smörjmedel bör man alltid göra en initialsmörjning för att få en ”snäll” inkörning, för att täta och för att förhindra korrosion på motgående yta som ofta är stål.

 

Viktiga och ofta förekommande egenskaper att ta hänsyn till vid val av plast, eller vid jämförelse med alternativa material, som skall användas som glid- och slitmaterial:

 

 • Mekanisk hållfasthet
 • Hög formstabilitet
 • Hög slagseghet
 • Låg vattenabsorption
 • Friktionskoefficient
 • Kemikalieresistens

 

5 exempel på användningsområden:

 

 • Slagklotsar
 • Tätningsringar
 • Glidlister
 • Glidlager
 • Förslitningsdetaljer

 

Plastmaterial som är vanliga i slit- och glidapplikationer:

 

PE – Polyeten

PA – Polyamid

 

Produktblad plaster