Declaration of Compliance   

Grafiska plaster

Plast används idag flitigt i den grafiska industrin. Att trycka på plast ger många gånger stora fördelar jämfört med att trycka på papper. Om exempelvis trycksaken kommer att utsättas för slitage och lite ”tuffare tag” lämpar sig plast ypperligt som material. Även formbeständigheten hos plast gör den ofta till ett lämpligt material inom grafisk industri. Detsamma gäller trycksaker som måste tåla rengöring, exempelvis om den kommer att vara i kontakt med livsmedel eller användas i fuktiga miljöer.

 

5 exempel på användningsområden:

 

  • Ljusskyltar
  • Butiksinredningar
  • Skylt/prospektställ
  • Fönster/skyddsglas
  • Mässmontrar

 

Plastmaterial som är vanliga inom grafisk industri:

 

ABS – Akrylbutadienstyren

PMMA – Polymetylmetakrylat

PC – Polykarbonat

PP – Polypropen

PET – Polyetentereftalat

PVC – Polyvinylklorid

PS – Polystyren

 

Produktblad plaster