Declaration of Compliance   

Industri

Ett av många applikationsområden för plastmaterial är i konstruktionssammanhang. Där är kraven på mekanisk hållfasthet högre än exempelvis i glidapplikationer eller kemiska miljöer. Att använda sig av plast istället för metall i konstruktionsapplikationer ger fördelar som lägre densitet, d.v.s. lägre vikt, ingen korrosion, lägre produktkostnader, för att nämna några.

 

Viktiga och ofta förekommande egenskaper att ta hänsyn till vid val av plast, eller vid jämförelse med alternativa material, som skall användas i konstruktionsapplikationer:

 

 • Mekanisk hållfasthet
 • Hög formstabilitet
 • Temperaturtålighet
 • Temperaturbeständighet
 • Låg vattenabsorption
 • Tåla UV-strålning

 

5 exempel på användningsområden:

 

 • Kugghjul
 • Maskindelar
 • Valsar
 • Glidlager
 • Tätningar

 

Plastmaterial som är vanliga i konstruktionsapplikationer:

 

POM – Polyoximetylen

PET – Polyetentereftalat

 

Produktblad plaster