Declaration of Compliance   

Prisutveckling plast

Kunststoff Information (KI), har i över 40 år tillhandahållit tillförlitlig information, alltifrån polymerpriser till marknadsrapporter, till den europeiska plastindustrin. KI:s polymerprisindex (“Plastixx”) är idag ett vedertaget och neutralt referensmått inom industrin och återger prisutvecklingen för plast i Västeuropa.

 

I samband med att man följer upp och bedömer priser på plast måste man ta hänsyn till en mängd faktorer, är det granulat eller plasthalvfabrikat (?), situationen i Europa jämfört med världsmarknaden etc.

 

Plastixx TT – Technische Thermoplaste

Plastixx ST – Standard Thermoplaste

 

Kunststoff Information Polymerpreise