Declaration of Compliance   

Materialöversikt

I “Materialöversikt” nedan får du en överblick av de vanligaste termoplasterna och dess mekaniska-, fysikaliska-, termiska-, och elektriska värden. Materialdata är insamlat i god tro från våra leverantörer, alternativt från tillverkare av råvara, och kan skilja sig åt beroende på den testmetod som används m.m. för att säkerställa respektive värde. Material kan även påverkas olika vid olika hantering, bearbetning och användning.

 

Med anledning av ovanstående bör inte enbart materialdata utgöra enda underlaget vid beräkning, konstruktion etc. Det är användarens ansvar att utföra egna tester och försök för att säkerställa att produktens egenskaper uppfylls. Nordic Plastics Group frånsäger sig allt ansvar i samband med användandet av uppgifterna.
 
MATERIALÖVERSIKT