Declaration of Compliance   

Välj plast

Diagrammen nedan är en vägledning inför valet av lämpligt material.

 

Värdena är ungefärliga och visas på en skala mellan 1 och 10, där 10 är ett uttryck för optimalt användningsområde och 0 – 2 betyder att materialet är olämpligt att använda.

 

 

Klicka på diagrambilderna för att se dem i ett större och tydligare format.

 

 

Mekanisk påverkan diagram

Diagrammet visar ungefärlig hållfasthet mellan olika plaster. Vid konstant påverkan ska man vara uppmärksam på att plast är plastisk, dvs att den mjuknar vid varje belastning. Vid svängande belastning kan brott förekomma. Tendensen till brott skiljer sig från plast till plast.

 

Kemisk_paverkan-508x274

Diagrammet visar några riktvärden för kemisk motståndskraft, dock bör man undersöka de exakta förhållandena innan man väljer material. Det är också viktigt att veta om materialet utsätts för hydrolytisk påverkan t ex vid kontakt med kokande vatten.

 

Friktion-508x274 (3)

Vid anläggning mot ett annat ämne krävs i regel lägsta möjliga friktion. Önskas låg friktion väljs ett material med ett högt värde. 10 är bäst och har alltså den lägsta friktionen. Några material har värdet 0 vilket innebär att det är olämpligt för användning med friktion, de har i regel hög friktion och låg slitstyrka (repas lätt).

 

Temperatur-508x279

De flesta plastmaterial tål tillfälliga temperaturhöjningar bättre än en hög fast temperatur. Materialets egenskaper förändras dock som en funktion av temperaturen. Ett material som är förhållandevis styvt vid rumstemperatur (t ex PMMA) blir mjukare och mer böjligt vid temperaturer över 100°C.

 

Materialdata är insamlat i god tro från våra leverantörer, alternativt från tillverkare av råvara, och kan skilja sig åt beroende på den testmetod som används m.m. för att säkerställa respektive värde. Material kan även påverkas olika vid olika hantering, bearbetning och användning. Med anledning av ovanstående bör inte enbart materialdata utgöra enda underlaget vid beräkning, konstruktion etc. Det är användarens ansvar att utföra egna tester och försök för att säkerställa att produktens egenskaper uppfylls. Nordic Plastics Group frånsäger sig allt ansvar i samband med användandet av uppgifterna.