Declaration of Compliance   

Råvarubrist och prishöjningar

 

Som de flesta redan känner till så har den rådande råvarusituationen på marknaden inte endast påverkat stål, aluminium och emballagematerial: Plasten är tyvärr inget undantag.

Under året har vi fått erfara kraftiga materialprisökningar på de flesta halvfabrikat (PC, PE för att nämna några) i kombination med långa leveranstider. Än så länge kan inte våra leverantörer se någon vändning på marknaden, priserna fortsätter stiga och leveranstiderna blir längre.

POM (Polyoximetylen) är ett av många material som drabbats kraftigt prismässigt under 2021 och leveranstiden är så lång att det är svårt för våra leverantörer att ange konkreta leveranstider.

Det talas även om att POM (Polyoximetylen) kommer bli en utmaning även på lång sikt och att man redan nu får fundera över ett alternativt material till sina slutprodukter. PET (Polyetylentereftalat) kan bli det framtida alternativet, men innan producenterna hinner ställa om i sin produktion så kommer även PET (Polyetylentereftalat) bli en bristvara, i alla fall på kort sikt.

Vi vill därför med denna information, be våra kunder att placera order i så tidigt skede som möjligt då vi i dagsläget inte kan garantera ordinarie ledtider under Q1 2022 pga den rådande marknadssituationen, med risk att situationen kan kvarstå även under Q2 2022.

Kontakta er ansvarige NPG-kontakt för mer information.