Declaration of Compliance   

Kapning

I våra moderna formatsågar kapar vi plattor till våra halvfabrikatskunder samt för vidare bearbetning i vår övriga produktion.

 

Med en kapacitet på upp till 3.500 x 2.500 x 100 mm (l x b x t) i kombination med användande av optimeringsprogram och erfaren personal säkerställer vi effektiv sågning med lågt s.k. spill samt att den sågade produkten uppfyller önskade toleranskrav. Vår produktion kan även kapa rör och stänger i längder upp till 6.000 mm.