Declaration of Compliance   

Mätning

Det är viktigt att vi kan producera och leverera våra kunders plastdetaljer enligt specifikation. För att med hög precision och på ett effektivt sätt säkerställa att en färdigproducerad komponents mått överensstämmer med de mått som står angivna på dess ritning har vi tillgång till en rad olika mätverktyg.

 

Våra mätmaskiner är högprecisionsmätmaskiner med berörings och optisk mätfunktion som mäter med en noggrannhet på 3μm. För att uppnå kontinuitet i våra mätningar har våra mätrum alltid en temperatur på 23° ±2°C. Samtlig mätutrustning kalibreras regelbundet enligt förutbestämda intervall och med spårbarhet till internationell standard.

 

Vi tillämpar ISO 2768 som bas för vår tillverkning och våra interna kontroller innan leverans. Mätfrekvensen för en produktion kan också styras av kundkrav och kan ligga på allt emellan ”första- och sista bits”-kontroll, till kontroll av varje producerad plastdetalj inklusive dokumenterade mått i mätprotokoll.