Declaration of Compliance   

Certifikat och Kundkrav

Många gånger har företag som verkar inom livsmedels- och medicinbranschen ett ansvar att säkerställa att den plast man använder sig av i sina produkter eller i sin produktion är livsmedels- eller medicin godkänd (s.k. Foodgrade respektive Medicalgrade), att halvfabrikatet kan spåras till producenten (s.k. Spårbarhet) och att tillverkningen och personalens kompetens hos leverantören följer uppsatt regelverk (Good Manufacturing Practice – GMP). Ovanstående säkerställs formellt bl.a. genom Certifikat och DoC.

 

Andra exempel på områden där unika kundkrav ofta förekommer är order- och fakturahantering (ex. EDI), produktionsprocess och kvalitet (ex. mätprotokoll, PPAP, FAI), samt lagerhållning och leverans (ex. paketering, märkning och dokumenthantering).

 

Att en produkt blir producerad enligt specifikation samt att tydlig och korrekt dokumentation medföljer vid offert-, order- och leveranstillfälle, ställer krav på att leverantören har tydliga och effektiva produktions- och administrativa rutiner. Nordic Plastics Group arbetar med säkra produktionsprocesser och kan erbjuda kundunika lösningar så att du som kund får en såväl effektiv administrativ process som en kontinuerligt hög kvalitet på de detaljer som levereras.