Declaration of Compliance   

Lager

Med en total lagerkapacitet på 4.000 kvm säkerställer vi att ekonomiska orderkvantiteter (s.k. batcher) kan produceras till våra kunder samt att korta leveranstider och en hög leveransprecision kan uppnås.

 

Den förhållandevis stora lagerkapaciteten behövs då vi även är en av de största och mest kompletta aktörerna i Norden inom plasthalvfabrikat. För att arbeta rationellt och effektivt använder vi oss även av lagerautomater.