Declaration of Compliance   

Paketering

Paketering av färdiga produkter sker enligt väldefinierade flöden och med ändamålsenligt emballage- och förpackningsmaterial. Vi hanterar även många kundunika upplägg där speciellt emballage- och förpackningsmaterial, tillhandahållet av kunden eller framtaget av oss, används, där viss dokumentation skall följa med leveransen eller där godset skall specialmärkas.

 

För att förenkla distributionen och hanteringen för våra kunder hjälper vi även till med paketering av flera plastdetaljer och komponenter till en sats (s.k. kittning). Vi tillämpar ISPM15-standarden för allt trämaterial som används vid packning, pallar, pallkragar etc.