Declaration of Compliance   

Allt om plaster

Plastikos från grekiskans πλαστικός betyder lämplig för gjutning och är ett ord som antyder att materia­let kan anta olika form. Men plast är inte ett material utan en hel grupp av olika material, med varierande egenskaper och användningsmöjligheter. Variationerna är fantastiska, från stenhårt till mjukt flexibelt. En del är färglösa och andra kan färgas i vilken kulör som helst. En del plaster är kemikalietåliga, andra smälter vid låga temperaturer. Vissa kan anpassas till användning i tuffa miljöer och andra är livsmedelsgodkända. Kort sagt plast kan användas i de allra flesta miljöer.

 

Generellt kan man dela in plast i tre grupper, de styva el­ler elastiska materialen, termoplaster eller härdplaster, samt om de är amorfa (eng. amorphous) eller delkristallina (eng. semi cristalline).

 

En termoplast är flexibel och formbar efter upphettning medan härdplaster inte är formbara efter upphettning. En termoplast kan även åter smältas ned för att därefter användas i produktion av plasthalvfabrikat vilket inte är möjligt med härdplaster.

 

Plast är ett material som kan bearbetas på en mängd olika sätt, det kan förädlas genom fräsning, bockning, limning, svetsning, borrning, svarvning, polering eller varmformning, för att nämna några exempel. Materialet kan göras extremt tåligt mot kyla eller värme, vara exceptionellt starkt men ändå lätt, ha låg friktion eller klara av att utsättas för olika kemikalier. Plast kan helt enkelt användas för massor av olika ändamål och funktioner – och i många fall ersätta andra material, som exempelvis metall.