CERTIFIERINGAR
& KVALITET
 

Med Nordic Polytech Group kan du vara säker på att du väljer en partner som värnar om kvalitet och miljö. Vi följer noggrant policies som sätter standarden för vårt arbete. Som en ledande leverantör av bearbetade plastkomponenter tillverkar vi produkter som uppfyller de höga krav som våra kunder ställer på allt från produktionsanläggningar och processer till dokumentation, kvalitet och leveransprecision. Vi strävar också efter att skapa en arbetsmiljö som är säker och etiskt ansvarstagande.

Vår policy innebär också att vi aktivt arbetar för att minimera vår påverkan på både den interna och externa miljön. Återvinning är en viktig del av vår miljöstrategi, och vi strävar efter att återanvända material i så stor utsträckning som möjligt. Det arbete vi lägger ned har inte bara skapat en kostnadseffektiv produktion utan också minskat vår påverkan på miljön och naturen.

Nordic Polytech Group är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö. Det är ett bevis på vårt åtagande att leverera produkter och tjänster som uppfyller höga standarder samtidigt som vi tar hänsyn till miljön.

Ronny Thell, kvalitetsansvarig

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

FOOD CONTACT SURFACES