BANK- & BETALNINGSUPPGIFTER 

Betalningsvillkor:          30 dagar netto (beroende av utfall kreditupplysning)

VAT-nr:                            SE556219081801

Bankgiro:                        848-3877

Bank:                               Danske Bank

Swift Code:                     DABASESX

IBAN (betalning i SEK): SE31 1200 0000 0136 2010 2503

Danske Bank SEK konto 1362 01 02 503

IBAN (betalning i EUR): SE09 1200 0000 0136 2010 2511

Danske Bank EURO konto 1362 01 02 511