VÅRT HÅLLBARHETSARBETE – FÖR EN GRÖNARE PLANET

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vårt erbjudande. En viktig del av vår expertis är förståelsen kring hur plast påverkar människa och miljö.

Vi arbetar aktivt för att vår egen miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt, både i vår omedelbara omgivning och globalt. Nordic Polytech Group tar även stort ansvar i dialog med kunder när det handlar om val av rätt material och kvalitet.

FOTAVTRYCK CO2

Våra komponenter i plast ger betydligt lägre CO2 utsläpp än motsvarande i metall.

AVFALL & ÅTERVINNING

Produktionsavfallet återvinns av externa leverantörer för att återanvändas. Spill går till säker förbränning och återvinns i stadsnät för värmedistribution.

GRÖN ENERGI

Den el som används i vår produktion och uppvärmning består av fossilfri el, framförallt från egna solceller.

GLOBALA MÅLEN

Vi arbetar efter FNs Globala mål och applicerar dem på olika delar av verksamheten.

CIRKULÄR KYLNING

Genom återvinning av skärvätska i våra CNC-maskiner kan vi begränsa vattenförbukningen.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi stödjer och engagerar oss i Min Stora Dag, en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar.