FOOD TECH

Det är av avgörande vikt att företag verksamma inom livsmedelsbranschen säkerställer att de plastmaterial de använder antingen i sina produkter eller i produktionsprocessen är godkänt för livsmedel. Det innebär att det måste uppfylla specifika standarder, så kallade Foodgrade-standarder. Dessutom är det väsentligt att kunna spåra halvfabrikaten till dess ursprungliga producenter, vilket kallas spårbarhet, samt att tillverkningsprocessen och personalens kompetens hos leverantören överensstämmer med de regelverk som är fastställda, vilket kallas Good Manufacturing Practice (GMP). Dessa krav bekräftas formellt genom årliga revisioner av DNV-GL-certifikat och DoC.

Henrik Edmén
Business Development, Food Tech
förnamn.efternamn@npgroup.se
Tel +4610-707 80 25

Nordic Polytech Group är certifierade enligt GMP: Equipment with Food Contact Surfaces Materials.

Vid valet av plast eller vid jämförelse med alternativa material för användning i miljöer där materialet kommer i direkt- eller indirekt kontakt med livsmedel är det flera viktiga och vanligt förekommande egenskaper att ta hänsyn till:

1. Kemikalieresistens
2. Hydrolysbeständighet
3. Temperaturtålighet
4. Låg vattenabsorption
5. Motståndskraft mot mikroorganismer

Här är fem exempel på användningsområden för dessa material:
1. Glidlager
2. Glidlister
3. Tätningar
4. Maskindelar
5. Packningar

Det finns flera typer av plastmaterial som kan erhållas som Foodgrade-klassade och som är vanligt förekommande i tillämpningar som kommer i direkt- eller indirekt kontakt med livsmedel:

PTFE – Polytetrafluoreten
PEEK – Polyetereterketon
POM – Polyoximetylen
PA – POLYAMID
PE – POLYETEN
PET
PMMA – POLYMETYLAKRYLAT
PP – POLYPROPEN
PVDF

Det är viktigt att noggrant överväga dessa egenskaper och materialval för att säkerställa både säkerheten och kvaliteten hos produkter inom livsmedelsindustrin.