med tech

Många gånger har företag som verkar inom livsmedels- och medicinbranschen ett ansvar att säkerställa att den plast man använder sig av i sina produkter eller i sin produktion är livsmedels- eller medicin godkänd (s.k. Foodgrade respektive Medicalgrade), att halvfabrikatet kan spåras till producenten (s.k. Spårbarhet) och att tillverkningen och personalens kompetens hos leverantören följer uppsatt regelverk (Good Manufacturing Practice – GMP).

Tom Kronlöf
Business Area Manager, Med Tech
förnamn.efternamn@npgroup.se
Tel +4610-707 80 25

Viktiga och ofta förekommande egenskaper att ta hänsyn till vid val av plast, eller vid jämförelse med alternativa material, som skall användas i applikationer eller miljöer för medicinering, eller i medicinteknisk utrustning:

  • Kemikalieresistens
  • Hydrolysbeständig
  • Temperaturtålighet
  • Låg vattenabsorption
  • Angrips ej av mikroorganismer
  • UV stabil
  • Resistens mot Gammastrålning

Exempel på användningsområden:
Maskindelar
Implantat
Instrument

För komplett presentation av lämpliga materialval, välj kvalitet nedan. Plastmaterial som kan erhållas som Medicalgrade klassat och som är vanligt i applikationer eller miljöer för medicinering, eller i medicinteknisk utrustning:
PEEK – Polyetereterketon >
PP – Polypropen >
PE – Polyeten >