VISION 

”Vår vision är att vara kundens naturliga första val som partner och leverantör av bearbetade komponenter i plast”

AFFÄRSIDÉ 

”Nordic Polytech Group ska leverera bearbetade komponenter i plast till den nordiska marknaden. Vår kunskap kring material och bearbetningsmetoder hjälper kunden till bästa effektivitet”

VERKSAMHETSPOLICY 

Nordic Polytech Group AB är engagerat i en kontinuerlig förbättring av sin verksamhet med syfte att uppnå högsta möjliga produktkvalitet och långsiktig hållbar miljöutveckling, samtidigt som vi skapar en hälsosam miljö för våra anställda och samhället omkring oss.

Som en pålitlig underleverantör till den nordiska industrin strävar vi efter:

  • Kontinuerliga förbättringar och hög teknisk kompetens.
  • Engagerade medarbetare som prioriterar både hög kvalitet och minimerad miljöpåverkan.
  • Effektiva arbetsrutiner som genererar god lönsamhet både för våra kunder och vårt eget företag.
  • Rekommendation och leverans av produkter med hög kvalitet som uppfyller våra kunders krav och behov, samtidigt som de har minimal negativ påverkan på miljön.

Vi är dedikerade till att uppfylla och om möjligt överträffa de lagstadgade kraven samt de krav som våra kunder och andra intressenter ställer på vår verksamhet.

I våra dagliga aktiviteter strävar vi efter att förebygga förorening av vår närmiljö och försöker, genom påverkan och utbildning, guida våra kunder mot att välja material som minskar den globala miljöpåverkan.

Vi uppmuntrar våra leverantörer, entreprenörer och kunder att ställa höga krav på kvalitet, miljö och säkerhet i material och processer. Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling som gynnar våra företag, våra anställda, vårt närområde och den globala miljön.