allt om plaster

Generellt kan man dela in plast i tre grupper, de styva el­ler elastiska materialen, termoplaster eller härdplaster, samt om de är amorfa  eller delkristallina.

En termoplast är flexibel och formbar efter upphettning medan härdplaster inte är formbara efter upphettning. En termoplast kan även åter smältas ned för att därefter användas i produktion av plasthalvfabrikat vilket inte är möjligt med härdplaster.

Plast är ett material som kan bearbetas på en mängd olika sätt, det kan förädlas genom fräsning, bockning, limning, svetsning, borrning, svarvning, polering eller varmformning, för att nämna några exempel. Materialet kan göras extremt tåligt mot kyla eller värme, vara exceptionellt starkt men ändå lätt, ha låg friktion eller klara av att utsättas för olika kemikalier.

Plast kan helt enkelt användas för massor av olika ändamål och funktioner – och i många fall ersätta andra material, som exempelvis metall (plasten har oftast 7 ggr lägre vikt).

alltomplaster

7 GÅNGER
LÄGRE VIKT ÄN METALL

LÄGRE SMÄLTTEMPERATUR ÄN METALL

BRA ISOLERINGSEGENSKAPER INOM ELEKTRONIK

LÅG FRIKTION, OÄNDLIGA MÖJLIGHETER