Declaration of Compliance   

Medicinteknik

Många gånger har företag som verkar inom livsmedels- och medicinbranschen ett ansvar att säkerställa att den plast man använder sig av i sina produkter eller i sin produktion är livsmedels- eller medicin godkänd (s.k. Foodgrade respektive Medicalgrade), att halvfabrikatet kan spåras till producenten (s.k. Spårbarhet) och att tillverkningen och personalens kompetens hos leverantören följer uppsatt regelverk (Good Manufacturing Practice – GMP). Ovanstående säkerställs formellt bl.a. genom Certifikat och DoC.

 

Viktiga och ofta förekommande egenskaper att ta hänsyn till vid val av plast, eller vid jämförelse med alternativa material, som skall användas i applikationer eller miljöer för medicinering, eller i medicinteknisk utrustning:

 

  • Kemikalieresistens
  • Hydrolysbeständig
  • Temperaturtålighet
  • Låg vattenabsorption
  • Angrips ej av mikroorganismer
  • UV stabil
  • Resistens mot Gammastrålning

 

Exempel på användningsområden:

 

  • Maskindelar
  • Implantat
  • Instrument

 

Plastmaterial som kan erhållas som Medicalgrade klassat och som är vanligt i applikationer eller miljöer för medicinering, eller i medicinteknisk utrustning:

 

PEEK – Polyetereterketon

PP – Polypropen

PE – Polyeten

 

Produktblad plaster