PA-POLYAMID 

PA 6 är en delkristallin, termoplastisk konstruktionspolymer med hög seghet för mångsidig användning. Alla PA absorberar eller avger fukt. Genom modifikationer av polyamid kan man uppnå ett brett område av egenskaper. Hit hör PA 6, 66, 11, 12, 610, 612, 46 och aromatisk PA (kristallin och amorf) där PA 6 är den vanligaste. Levereras ofta med inblandning av glasfiber, kolfiber, olja eller molybdendisulfid (MoS2).

Kemisk beteckning:
Polyamid 6

Förkortning:
PA 6

Naturfärg, tillsatser:
Vit, ogenomskinlig

Leveransform:
• Rundstav
• Plattor
• Ämnesrör
• Profiler
• Folie
• Slutprodukter, spånbearbetat eller formsprutat

Huvudegenskaper:
• Mycket seg
• Stabil
• God glidbarhet
• Elektriskt isolerande
• Mycket nötningsbeständig
• Lättbearbetad
• God svetsbarhet
• God beständighet mot många oljor, fetter, diesel, bensin, rengöringsmedel etc

Användningsområden:
Maskin- och fordonstillverkning, transport- och matningsteknik, textil-, förpacknings- och pappersmaskiner, tryck- och dryckpåfyllningsmaskiner, hushållsmaskiner, elektroteknik, byggmaskiner, jordbruksmaskiner.

Användningsexempel:
• Kugghjul
• Maskindelar
• Glidlager
• Glidlister
• Valsar
• Stickproppsdelar
• Förslitningsdetaljer
• Bussningar
• Kabeltrissa
• Matningssnäckor