ABS–AKRYLBUTADIENSTYREN  

ABS är en sampolymer där styren utgör huvudbeståndsdelen. Materialet har en god kombination av mekaniska- och kemiska egenskaper och är mycket lämpligt för vakuum- och varmformning.

Kemisk beteckning: Akrylbutadienstyren

Förkortning:
ABS

Naturfärg, tillsatser:
Mjölkvit eller ljusbrun

Leveransform:
• Plattor
• Rundstav
• Ämnesrör

Huvudegenskaper:
• Goda lågtemperatur- och vakuumformningsegenskaper
• Låg formkrympning
• God beständighet mot vatten, oorganiska salter, alkalier och vissa syror
• Kan elektropläteras och förkromas

Användningsområden:
ABS används bl.a. till småbåtar, innerbehållare i kylskåp, kåpor, hjälmar, leksaker, köks- och kontorsmaskiner, fordonskarosser, möbler, väskor och takboxar till bilar.

ABS–AKRYLBUTADIENSTYREN,
bearbetad detalj

Teknisk information/Produktblad