Declaration of Compliance   

Livsmedelsteknik

Många gånger har företag som verkar inom livsmedels- och medicinbranschen ett ansvar att säkerställa att den plast man använder sig av i sina produkter eller i sin produktion är livsmedels- eller medicin godkänd (s.k. Foodgrade respektive Medicalgrade), att halvfabrikatet kan spåras till producenten (s.k. Spårbarhet) och att tillverkningen och personalens kompetens hos leverantören följer uppsatt regelverk (Good Manufacturing Practice – GMP). Ovanstående säkerställs formellt bl.a. genom årliga revisioner av DNV-GL  Certifikat och DoC.

 

Sedan hösten 2017 är Nordic Plastics Group också certifierad enligt GMP : Equipment with Food Contact Surfaces Materials

 

Viktiga och ofta förekommande egenskaper att ta hänsyn till vid val av plast, eller vid jämförelse med alternativa material, som skall användas i miljöer där materialet kommer i direkt- eller indirekt kontakt med livsmedel:

  • Kemikalieresistens
  • Hydrolysbeständig
  • Temperaturtålighet
  • Låg vattenabsorption
  • Angrips ej av mikroorganismer

 

5 exempel på användningsområden:

 

  • Glidlager
  • Glidlister
  • Tätningar
  • Maskindelar
  • Packningar

 

Plastmaterial som kan erhållas som Foodgrade-klassat och som är vanligt i applikationer som kommer i direkt- eller indirekt kontakt med livsmedel:

 

PTFE – Polytetrafluoreten

PEEK – Polyetereterketon

POM – Polyoximetylen

PA – POLYAMID

PE – POLYETEN

PET

PMMA – POLYMETYLAKRYLAT

PP – POLYPROPEN

PVDF

 

Produktblad plaster