PC-POLYKARBONAT 

PC är en amorf, termoplastisk konstruktionspolymer med utmärkt transparens och slagseghet och mångsidig användningsbarhet. Materialet får med olika tillsatsmedel och/eller fibrer andra egenskaper i önskad riktning.

Kemisk beteckning:
Polykarbonat

Förkortning:
PC

Naturfärg, tillsatser:
Klar, färglös

Leveransform:
• Rundstav
• Plattor
• Rör
• SDP, S3P, svetstråd, profiler
• Slutprodukter, spånbearbetat eller varmformat

Huvudegenskaper:
• Hög transparens
• Extremt hög slagseghet
• Dimensionsstabil
• God värmeformbeständighet
• Lätt att limma
• Lätt att svetsa
• Utmärkta dielektriska egenskaper
• God krypresistens
• Lätt att bearbeta. Var försiktig med kylsmörjmedel som kan orsaka spänningssprickor.

Användningsområden:
Maskin-, modell-, och fordonstillverkning, transport- och matningsteknik, elektroteknik, finmekanik, hushållsmaskiner, livsmedels-, medicin- och ljusteknik, byggnadsindustrin.

Användningsexempel:
• Butiksinredningar
• Skyltfönster
• Transparenta funktionsmodeller
• Stickproppar
• Ljuskupoler
• Optiska byggelement
• Skyddskåpor/-väggar
• Väderskyddselement
• Isolatorer
• Flygplansfönster
• Robotskydd

PC-POLYKARBONAT,
bearbetad detalj

Teknisk information/Produktblad