Declaration of Compliance   

ABS – Akrylbutadienstyren

ABS är en sampolymer där styren utgör huvudbeståndsdelen. Materialet har en god kombination av mekaniska- och kemiska egenskaper och är mycket lämpligt för vakuum- och varmformning.

 

Kemisk beteckning: Akrylbutadienstyren

 

Förkortning: ABS

 

Naturfärg, tillsatser: Mjölkvit eller ljusbrun

 

Leveransform:

  • Plattor
  • Rundstav
  • Ämnesrör

 

Huvudegenskaper:

  • Goda lågtemperatur- och vakuumformningsegenskaper
  • Låg formkrympning
  • God beständighet mot vatten, oorganiska salter, alkalier och vissa syror
  • Kan elektropläteras och förkromas

 

Användningsområden:

ABS används bl.a. till småbåtar, innerbehållare i kylskåp, kåpor, hjälmar, leksaker, köks- och kontorsmaskiner, fordonskarosser, möbler, väskor och takboxar till bilar.
 
ABS – AKRYLBUTADIENSTYREN PRODUKTBLAD