Declaration of Compliance   

PE – Polyeten

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer som tillhör gruppen olefinplast som är ett paraffinkolväte med glatt, lite fet, yta. PE förekommer med olika densitet och betecknas därefter; LD-låg-, MD-medel- och HD-hög densitet, (UHMW – Ultrahög molekylvikt). Regenerat.

 

Kemisk beteckning:
Polyeten

 

Förkortning:
PE

 

Naturfärg, tillsatser:
Vit, färglös
500 kval. färger

 

Leveransform:

 • Rundstav
 • Plattor
 • Tryckör
 • Rördelar
 • Band, svetstråd, profiler, rörspadar
 • Slutprodukter, spånbearbetat eller formsprutat

 

Huvudegenskaper:

 • Utmärkt slagseghet över ett brett temperaturområde
 • Låg vattenabsorption
 • Livsmedelgodkänd
 • Goda elektriska egenskaper
 • Låg friktionskoefficient
 • God kemikalieresistens
 • Svår att limma
 • Mekaniska och elektriska egenskaper bibehålls även i vatten
 • Lätt att svetsa (PE 300), med undantag för ultraljud
 • Stor längdutvidgning

 

Användningsområden:
Livsmedelsindustrin, rör, VVS, behållare, produkter som kräver låg friktionskoefficient, isolationsmaterial etc.

 

Användningsexempel:

 • Skärbrädor
 • Slagklotsar
 • Hushållsartiklar
 • Kabelisolering
 • Bensintankar
 • Tätningsringar
 • Rör och rördelar
 • Behållare
 • Glidlister
 • Glidlager
 • Maskindelar
 • Rör- och knådredskap