Declaration of Compliance   

Handarbeten

Vi är stolta över vår unika Handverkstad som med stor och mångårig yrkesskicklighet klarar av det mesta som inte en CNC styrd maskin klarar av. Här svetsar, limmar, bockar och formar vi detaljer med hög precision i alla dess former.

 

Svetsning

Trådsvetsning innebär att en svetsfog skapas genom att ytan på plastdetaljen värms upp av svetsmunstycket i kombination med att plastsvetstråd smälts och appliceras på ytan. Vi trådsvetsar i plastmaterialen PP, PVC, PC, PE och ABS.

 

Spegelsvetsning innebär att het metallplatta (spegel) förs in mellan de plastdetaljer som skall sammanfogas. När plasten värmts upp tillräckligt och börjar mjukna tas metallplattan bort så att plastytorna kan smälta samman. Vår handverkstad spegelsvetsar och muffsvetsar i PP, PVDF och PE.

 

Limning

Lösningslimning innebär att limmet löser upp ytorna på detaljerna som skall sammanfogas. Ytorna härdar därefter och en fast konstruktion har skapats. Olika lim används för olika material. Lösningslimning sker bl. a. i materialen PC, PMMA och PVC. Rördelar och maskinskydd är exempel på produkter som lösningslimmas.

 

Tvåkomponentslimning innebär att limmet i sig är den komponent som håller ihop detaljerna som skall sammanfogas. Fogarna mellan detaljerna blir knappt synbara samt går att polera. Två komponentslimning av plast används ofta då produktens finish är av yttersta vikt. Tvåkomponentslimning görs i PMMA.

 

Kall- och varmbockning

Tillvägagångssättet vid kallbockning av plast är i princip densamma som vid bockning av metall. I samband med bockningen, och det veck som skapas, uppstår spänningar i plasthalvfabrikatet som kan medföra att materialet rätar ut sig igen. Detta fenomen uppkommer inte för plasthalvfabrikaten PC och PETG varför dessa är vanligt förekommande vid kallbockning.

 

Vid varmbockning värms plasthalvfabrikatet upp för att därefter bockas och kylas av i ett fixerat läge så att plasten bibehåller formen. Vid varmformning uppkommer inte motsvarande spänningar i materialet som vid kallbockning vilket gör att styrkan i detaljen blir lika stor som om detaljen hade gjutits. Vi kallbockar i materialen PC, PE och PETG, samt varmbockar i PMMA, PC, PP, PE och ABS, i längder upp till 2.500 mm och tjocklekar upp till 12 mm.

 

Varmformning

Vid varmformning värms hela plasthalvfabrikatet upp i en av våra varmluftsugnar för att därefter placeras på ett formverktyg. Därefter skapas ett tryck på formverktyget med hjälp av en hon- eller hanform , alternativt med hjälp av en duk.

 

Övriga Handarbeten

Vid produktion av våra kunders olika plastkomponenter är vår Handverkstad ofta inblandad i slutfasen. Här borrar och polerar vi samt tar bort skarpa kanter genom gradning. Våra vibrationstrumlare avgradar kanter samt polerar upp komponenternas ytor med hjälp av s.k. sten-chips i olika storlekar.

 

Montering och märkning

I vår Handverkstad monterar vi ihop allt ifrån enkla konstruktioner där färdig plastdetalj skall sammanfogas med exempelvis en gänginsats, ett hjullager, eller en bussning, till avancerade monteringar med flera ingående komponenter i olika material.

 

Vi kan erbjuda våra kunder flera alternativ om märkning på plastdetalj önskas. Våra lasermärkningsmaskiner används ofta om en permanent märkning efterfrågas samt om produkten exempelvis har inbyggnader. Metoden är kontaktlös och snabb och ger ett förträffligt resultat. Vi märker även med hjälp av bläckstråleteknik samt genom gravering/stämpling.